Acum ne puteți găsi și pe

A demarat cursul pentru formarea de „Agenţi pentru Managementul Inovării în cadrul IMM-urilor”, la ADR Sud Muntenia

6-1490618745.jpg
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, prin Serviciul Dezvoltare, a demarat luni, 27 martie, cursul pilot de instruire „Agenţi pentru Managementul Inovării în cadrul IMM-urilor” pentru cei care doresc să se perfecţioneze în domeniul Inovării. Conceptul de inovare defineşte sintetic introducerea noului. Importanţa şi volumul activităţilor inovative au crescut odată cu dezvoltarea societăţii, în special în ultimele decenii se constată o creştere semnificativă a interesului pentru inovare, ca modalitate de a obţine o creştere economică durabilă a organizaţiilor şi a societăţii. Rolul important pe care îl au în prezent activităţile de introducere a noului poate fi explicat din perspectiva transformărilor din economie şi societate, determinate de creşterea concurenţei, de progresul tehnic şi, mai ales, de dezvoltarea rapidă şi determinantă a tehnologiilor informatice.

Cursul se desfăşoară în cadrul proiectului „INMA - Agenţi pentru Managementul Inovării în cadrul IMM-urilor”, finanţat de Comisia Europeană, pe care Agenţia îl implementează în calitate de partener, alături de cinci entităţi partenere din Turcia, Spania, Italia şi Portugalia.

Scopul acestui curs de instruire este de a forma Manageri de Inovare, ale căror competenţe şi abilităţi să corespundă cu cerinţele actuale de pe piaţa muncii, pentru a realiza audituri de inovare în cadrul unei întreprinderi.

În total s-au înscris 15 persoane – studenţi şi persoane care lucrează atât în mediul privat, cât şi în mediul public.

Cursul este gratuit, deschis, de tip interactiv, cu exerciţii practice şi discuţii libere, fiind structurat pe module pe teme ce vizează Managementul Strategic, Managementul Resurselor Umane, Managementul Cunoaşterii, Responsabilitatea Socială Corporatistă şi Noi Tehnologii, ce se va desfăşura pe durata a şase zile, la sediul Agenţiei din Călăraşi.

La finalizarea cursului pilot, participanţii vor face stagii de practică în cadrul unei întreprinderi, unde vor desfăşura un audit de inovare, având posibilitatea să-şi demonstreze calităţile şi abilităţile, precum şi ideile de promovare sau dezvoltare a afacerii.

Reamintim totodată că Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a organizat marţi, 21 martie, evenimentul local de diseminare a proiectului „INMA - Agenţi pentru Managementul Inovării în cadrul IMM-urilor”. În cadrul acestui eveniment, ce s-a desfăşurat la sediul Agenţiei din Călăraşi, a fost prezentat proiectul INMA, pe care ADR Sud Muntenia îl implementează în perioada noiembrie 2015 – octombrie 2017.

„INMA - Agenţi pentru Managementul Inovării în cadrul IMM-urilor” este finanţat de către Comisia Europeană prin programul ERASMUS+, Acţiunea cheie 2: Cooperarea pentru inovare şi schimb de bune practici/ Parteneriate strategice. Obiectivul principal al proiectului este transferarea către partenerii din alte ţări europene, a profilului ocupaţional european „Agent pentru Managementul Inovării în cadrul IMM-urilor”, alături de materialele de instruire necesare pentru pregătirea viitorilor manageri de inovare, care să aducă plus valoare activităţii desfăşurate în cadrul întreprinderilor mici şi mijlocii.

Mai multe detalii privind acest curs de formare pot fi obţinute de la Serviciul Dezvoltare, tel./ fax: 0342/108.001, e-mail: programe@adrmuntenia.ro, persoană de contact: Otilia RADU – expert Serviciul Dezvoltare.

Notă

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.