Acum ne puteți găsi și pe

ADR Sud Muntenia a lansat un nou instrument de comunicare - http://poscce.adrmuntenia.ro!

siteposcce-1386602620.jpg

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a lansat un nou mini-site dedicat programelor cu finanţare europeană! Pe lângă pagina principală de internet a instituţiei, www.adrmuntenia.ro, şi pagina dedicată exclusiv programului Regio, http://regio.adrmuntenia.ro/, Agenţia a lansat, începând cu luna decembrie, mini-site-ul dedicat Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE), Axa 1 - http://poscce.adrmuntenia.ro/.

Noua pagină de internet vine să răspundă nevoilor de informare atât a potenţialilor beneficiari, cât şi a beneficiarilor de fonduri nerambursabile alocate prin POS CCE. Astfel, prin acest nou instrument de comunicare, Agenţia oferă informaţii despre stadiul implementării la nivelul regiunii Sud Muntenia a POS CCE, Axa prioritară 1 – Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient, DMI 1.1 – Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă în special a IMM-urilor, Operaţiunea a) Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile.

Mini-site-ul respectă standardele de transparenţă, conţinând informaţii actualizate în timp util şi în format adecvat. Astfel, vă invităm să accesaţi pagina de internet dedicată POS CCE, unde puteţi afla informaţii despre: activităţile realizate de ADR Sud Muntenia privind POS CCE, stadiul implementării programului în regiunea noastră, documente utile pentru depunerea şi implementarea proiectelor în cadrul POS CCE etc. Mini-site-ul conţine de asemenea un calendar cu evenimentele organizate de Agenţie, precum şi o hartă interactivă cu locurile unde se derulează proiecte finanţate prin POS CCE în regiunea Sud Muntenia.

Agenţia a semnat la mijlocul lunii martie 2013, la sediul Ministerului Economiei, acordul-cadrul de delegare a atribuţiilor privind implementarea POS CCE. Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar în regiunea noastră pentru implementarea POS CCE, are atribuţii de implementare a Axei prioritare 1 – Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient: Operaţiunea 1.1.1 Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile - investiţii pentru întreprinderi mici şi mijlocii; Operaţiunea 1.1.2 Sprijin pentru implementarea standardelor internaţionale; Operaţiunea 1.1.3 Sprijin pentru accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare şi, respectiv, Operaţiunea 1.3.2 Sprijin pentru consultanţă acordat IMM-urilor.

Mai multe detalii despre implementarea POS CCE în Sud Muntenia puteţi obţine contactând experţii Serviciului Organism Intermediar POS CCE: Str. Sloboziei, nr. 9, Călăraşi, jud. Călăraşi, cod 910001, tel.: 0342/100.160, e-mail: oi.poscce@adrmuntenia.ro sau acesand site-ul dedicat implementarii programului poscce.adrmuntenia.ro.

Notă

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.