Acum ne puteți găsi și pe

ADR Sud Muntenia a prezentat bilanţul activităţii în cadrul reuniunii CpDR

5copy-1387262368.jpg

În data de 11 decembrie, la Ploieşti a avut loc şedinţa Consiliului pentru Dezvoltare Regională (CpDR) Sud Muntenia, în care ADR Sud Muntenia a prezentat bilanţul activităţii derulate în anul 2013. Membrii Consiliului au aprobat la această reuniune următoarele hotărâri ce vizează: Raportul de activitate pentru anul 2013, organigrama, statul de funcţii şi bugetul pentru anul viitor, realocarea sumelor în cadrul Axei prioritare 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local” a Programului Operaţional Regional 2007 - 2013, de la DMI 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor” la DMI 4.1 „Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală”, în vederea evitării pierderii fondurilor alocate regiunii Sud Muntenia, aprobarea criteriilor de selecţie a proiectelor strategice, precum şi a acordului de parteneriat din cadrul proiectului NoNEETs.

Directorul ADR Sud Muntenia, Liviu Muşat, a prezentat membrilor CpDR raportul de activitate pentru anul 2013, structurat pe fiecare departament din cadrul Agenţiei, documentul fiind aprobat cu unanimitate de voturi. Un alt proiect de hotărâre important ce a fost aprobat a vizat criteriile de selecţie şi grila de evaluare ale proiectelor strategice ale regiunii Sud Muntenia, anexă la Planul de Dezvoltare Regională 2014 – 2020.

În cea de-a doua parte a şedinţei au fost prezentate stadiul implementării Programului Operaţional Regional şi a Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” în Sud Muntenia, planificarea perioadei 2014 – 2020 şi, totodată, oportunităţile de finanţare disponibile în viitoarea perioadă de programare.

Ultima informare aflată pe agenda întâlnirii a fost despre stadiul implementării Programului de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007 – 2013 în judeţele eligibile din regiunea noastră. Totodată, în cadrul şedinţei CpDR, mandatul de preşedinte a fost preluat de către domnul Vasile Mustăţea, preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu. Potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare al CpDR Sud Muntenia, Consiliul alege un preşedinte şi un vicepreşedinte, care nu pot fi reprezentanţi ai aceluiaşi judeţ, aceste funcţii fiind îndeplinite, prin rotaţie, pentru un mandat de un an, de către preşedinţii CJ. Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia este organismul regional deliberativ, fără personalitate juridică, care este constituit şi funcţionează pe principii parteneriale la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud Muntenia, în scopul coordonării activităţilor de elaborare şi monitorizare ce decurg din politicile de dezvoltare regională. CpDR Sud Muntenia este alcătuit din 28 de membri, câte patru de la nivelul fiecărui judeţ din regiunea noastră (Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman), după cum urmează: preşedintele consiliului judeţean, reprezentantul consiliilor locale municipale, reprezentantul consiliilor locale orăşeneşti, reprezentantul consiliilor locale comunale.

Notă

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.