Acum ne puteți găsi și pe

ADR Sud Muntenia, Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia va deveni Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”, Axa prioritară 1 - Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient, Domeniul Major de Intervenţie 1.1 Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM-urilor. Astfel, la nivelul regiunii Sud Muntenia, prin intermediul Agenţiei, se vor desfăşura următoarele operaţiuni din Axa 1: 

Sprijin financiar cu valoare cuprinsă între 920.001 şi 5.560.000 de lei acordat pentru investiţii pentru IMM;

Sprijin financiar de până la 920.000 de lei pentru întreprinderi mici şi mijlocii;

Sprijin pentru accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare;

Sprijin pentru consultanţă acordat IMM-urilor;

Sprijin financiar între 1.065.001 şi 6.450.000 de lei acordat pentru investiţii pentru IMM-uri;

Sprijin financiar de până la 1.065.000 de lei pentru întreprinderi mici şi mijlocii.

 

Transferul de responsabilităţi dintre Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia şi Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” se va realiza în urma semnării unui Acord - cadru, document ce urmează să fie parafat de cele două părţi la mijlocul lunii februarie 2013. După acest moment, Agenţia va avea următoarele atribuţii principale: lansarea şi promovarea la nivel regional a noilor operaţiuni de finanţare, evaluarea şi contractarea  cererilor de finanţare depuse, verificarea cererilor de rambursare depuse de către beneficiarii de proiecte, efectuarea de vizite de monitorizare la locul de implementare a proiectelor, monitorizarea realizării indicatorilor asumaţi în cadrul proiectelor.


Notă

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.