Acum ne puteți găsi și pe

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, prezență activă la workshop-urile pe tema specializării inteligente

În perioada 11-12 decembrie, au avut loc la Madrid, Spania, două evenimente organizate de către Joint Research Center(JRC). Primul dintre acestea a avut loc pe data de 11 decembrie - Learning Lab on „Supporting mechanisms for capacity building in Framework Programme participation”, în cadrul proiectului „Starway to Excellence” (S2E), iar al doilea eveniment a avut loc în data de 12 decembrie - „Targeted Support to Lagging Regions - Horizontal activities”, în cadrul proiectului „S3 Targeted Support to Lagging Regions”, acesta din urmă vizând Strategiile de Specializare Inteligentă din România și regiunile învecinate, sprijinirea statelor membre și a regiunilor UE în dezvoltarea și exploatarea sinergiilor între FESI, H2020 și alte programe de finanțare ale Uniunii Europene.

Printre participanți – experți ai Comisiei Europene (JRC, DG Regio), delegați ai administrațiilor naționale și regionale din țările blocului comunitar (Spania, Portugalia, Grecia, Croația, Cipru, Finlanda, Italia, Estonia, Lituania, România) – s-au numărat și doi reprezentanți ai ADR Sud-Muntenia.

Learning Lab on „Supporting mechanisms for capacity building in Framework Programme participation” este primul dintr-un set de proiecte-pilot care ar urma să funcționeze în următorii doi ani în cadrul Grupului de lucru, urmărind optimizarea utilizării H2020 în implementarea RIS3. Astfel, acesta va avea în vedere maximizarea impactului strategiilor de specializare inteligentă în regiunile și statele membre ale UE, precum și realizarea întregului potențial al utilizării programelor de finanțare gestionate la nivel regional, național și european. Experții invitați au prezentat exemple de bune practici din țări precum Spania, Estonia, Țara Galilor, Cipru), iar ulterior participanții au dezbătut subiecte legate de identificarea problemelor în sistemul de cercetare-inovare, crearea cadrului de politici, activități de la nivel național și regional precum și activități organizatorice, răspunzând unui set de 12 întrebări punctuale. Lipsa interesului pentru programul H2020, precum și a expertizei și competențelor necesare, slaba colaborare între stakeholderi, remunerația cercetătorilor, barierele de limbă, ajutorul de stat, au fost doar câteva din principalele deficiențe enumerate. De asemenea, s-a constatat necesitatea stabilirii unui nivel regional privind H2020 cu putere de decizie, resurse, expertiză și legitimare, precum și identificarea unei structuri capabile să disemineze informațiile privitoare la programul H2020. Sprijinirea IMM-urilor pentru a pregăti proiecte de calitate, investițiile în infrastructură în vederea creșterii atractivității regiunilor, simplificarea regulilor, modelele de bune practici sunt tot atâtea activități care ar putea fi întreprinse pentru soluționarea disfuncționalităților menționate.

În cadrul reuniunii de a doua zi, „Targeted Support to Lagging Regions - Horizontal activities”, discuțiile s-au focusat pe analiza RIS3, exemple de bune practici precum și concluzii. În regiunile din România, problemele referitoare la RIS3 sunt legate de gradul ridicat de cofinanțare din cadrul Axei prioritare 1 a POR 2014-2020, accesul limitat la date și indicatori, în special pentru programele cu parteneri externi, necorelarea dintre nevoile reieșite din fișele de proiect și condițiile de finanțare, necorelarea guvernanței dintre nivelul național și cel regional. Pentru regiunea Sud-Muntenia, se intenționează reluarea, la începutul anului viitor, în cadrul procesului de descoperire antreprenorială, a focus-grupurilor cu stakeholderii relevanți, pe domeniile de specializare inteligentă, cu asistența unui expert extern contractat de JRC, precum și actualizarea analizei economice din cadrul RIS3.

În vederea aprofundării analizei și identificării unor soluții eficiente, specialiștii JRC au planificat pentru anul 2019 cinci astfel de întâlniri pe tematica specializării inteligente, una vizând guvernanța iar celelalte patru monitorizarea și evaluarea strategiilor regionale.

Notă

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.