Acum ne puteți găsi și pe

Atelier de lucru dedicat autorităţilor publice locale - potenţiali promotori pentru implementarea proiectelor de tip M2RES la nivel local

dsc_0017-1383750528.jpg

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a fost gazda atelierului de lucru „Aspecte tehnice, legislative şi economice ale proiectelor de valorificare a terenurilor marginale pentru surse regenerabile de energie”, organizat în parteneriat cu Centrul pentru Promovarea Energiei Curate şi Eficiente în România ENERO în colaborare cu Asociaţia Patronală pentru Surse Noi de Energie (APSNE-SUNE), curs desfăşurat miercuri, 6 noiembrie, începând cu ora 9.00, la sediul Agenţiei.

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „De la terenuri marginale la amplasamente pentru producerea energiei din surse regenerabile” (M2RES, website www.m2res.eu), acesta fiind cel de-al doilea atelier de lucru organizat în parteneriat de ENERO şi Agenţie. Primul seminar s-a desfăşurat în luna aprilie a.c. şi a avut ca temă „Identificarea potenţialului Regiunii de Dezvoltare Sud Muntenia pentru dezvoltarea proiectelor de producere a energiei din surse regenerabile pe terenuri marginale”, relevând interesul autorităţilor publice locale din regiunea Sud Muntenia pentru valorificarea terenurilor marginale aflate în administrarea lor, în vederea obţinerii energiei din surse regenerabile.

La şedinţă au participat reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, ca potenţiali promotori pentru implementarea proiectelor de tip M2RES. Din partea ENERO au fost prezenţi domnul Cristian Ţînţăreanu, director excutiv ENERO şi doamna Nicoleta Ion, responsabil de proiect ENERO, SUNE fiind reprezentată de domnul Dan Ilie Teodoreanu, vicepreşedinte SUNE şi doamna Manuela Drăghicescu, director executiv SUNE şi responsabil de proiect SUNE.

În cadrul discuţiilor au fost abordate următoarele teme:

  • Proiectul M2RES – Criterii pentru identificarea şi cuantificarea terenurilor marginale potrivite pentru implementarea proiectelor M2RES;
  • Tehnologii de obţinere a energiei din surse regenerabile de energie;
  • Ghidul Operaţional „Dezvoltarea surselor regenerabile de energie pe terenuri marginale” - SUNE;
  • Elemente de evaluare financiară a proiectelor M2RES. Surse de finanţare;
  • Aspecte legislative şi proceduri de autorizare a proiectelor M2RES;
  • Exemple de bune practici.

Centrul pentru Promovarea Energiei Curate şi Eficiente în România ENERO este un centru de consultanţă tehnică şi cercetare nonprofit în domeniul energiei, fondat în 1999. Activitatea ENERO se concentrează pe promovarea energiei regenerabile şi a eficienţei energiei, în colaborare cu experţi care au experienţă în managementul proiectelor de cercetare şi Dezvoltare şi în transferul tehnologic şi inovare. De asemenea, ENERO este partener în numeroase consorţii europene de proiecte în Programele Cadru de Cercetare 5, 6 şi 7, Programul de Cooperare Transnaţională Sud-Estul Europei, Programul Energie Inteligentă Europa (IEE). Având acreditare pentru desfăşurarea activităţilor de cercetare, ENERO a participat şi la programele de cercetare naţionale.

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

Notă

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.