Acum ne puteți găsi și pe

Cea de-a doua întâlnire a stakeholderilor în cadrul proiectului ClusterFY

Joi, 16 noiembrie, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de partener în proiectul ClusterFY, a organizat la Târgovişte cea de-a doua întâlnire a grupului actorilor interesaţi de revizuirea politicilor de clustere.

În cadrul acestei a doua întâlniri, ce a avut loc la sediul Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, prin Serviciul Dezvoltare, au oferit informaţii importante grupului actorilor implicaţi în politica de clustere despre proiectul ClusterFY, finanţat din Programul INTERREG Europe, activităţile derulate prin proiect, precum şi rezultatele acestuia.

Cei peste 30 de participanţi prezenți la eveniment au aflat detalii despre activitățile realizate și documentele elaborate de la începutul anului până în prezent. Astfel, pe parcursul lunilor august și septembrie 2017 au fost colectate date statistice și informații publice ce au fost completate cu informațiile calitative culese pe teren cu ajutorul chestionarelor și interviurilor. De asemenea, la jumătatea lunii octombrie, s-a participat la cel de-al doilea workshop inter-regional, ce a avut loc în Groeningen, Olanda, ocazie cu care s-au planificat activitățile viitoare ce vor fi realizate în cadrul proiectului și s-au analizat acțiunile deurlate până la acea dată de către membrii consorțiului ClusterFY.

Reamintim că proiectul este implementat în perioada 1 ianuarie 2017 – 31 decembrie 2021, de către un consorţiu format din opt parteneri din Suedia, Olanda, Polonia, Slovacia, Grecia, Spania şi România, al cărui Coordonator este Agenţia pentru Ştiinţă, Inovare şi Tehnologie din Vilnius, Lituania. Valoarea totală a acestui proiect este de 1.818.325 de euro, din care bugetul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia este de 174.320 de euro, contribuţia proprie a Agenţiei fiind de 3.486,40 euro.

Proiectul ClusterFY se derulează în două etape: prima etapă, care are o durată de 3 ani este dedicată învăţării la nivel regional şi schimbului de experienţă între parteneri. La finalizarea primei etape de implementare, partenerii trebuie să realizeze un Plan Local de Acţiune pentru sprijinirea elaborării de noi politici pentru domeniile abordate de proiect. Partenerii din proiect trebuie să realizeze un plan de acţiune comun cu recomandări pentru nivelul european; În cea de-a doua etapă, partenerii vor avea ca atribuții monitorizarea modalității în care se va implementa Planul de Acţiune elaborat în etapa precedentă.

Notă

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.