Acum ne puteți găsi și pe

Cea de-a IV-a Întâlnire transnaţională a Comitetului de coordonare a proiectului UpGradeSME, organizată de ADR Sud Muntenia

img_20171006_130-1507621345.jpg

În perioada 5 - 6 octombrie, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a organizat, în calitate de partener, cea de-a patra Întâlnire transnaţională a Comitetului de coordonare a proiectului UpGradeSME – „Îmbunătăţirea instrumentelor de politici pentru susţinerea performanţelor IMM-urilor inovative”.

În prima zi a avut loc un seminar de transfer de experienţă şi bune practici între reprezentanţii consorţiului proiectului UpGradeSME, finanţat din programul INTERREG Europe. Evenimentul, găzduit de Consiliul Judeţean Argeş, a avut ca scop îmbunătăţirea politicilor în domeniul internaţionalizării IMM-urilor din regiunile şi ţările partenere, prin intermediul transferului de cunoştinţe şi bune practici, în vederea creşterii competitivităţii firmelor.

Lucrările seminarului au fost deschise de domnul Constantin Dan Manu, preşedinte al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia şi al Consiliului Judeţean Argeş, care a vorbit despre importanţa accesării fondurilor europene, datorită plusvalorii pe care o aduce obiectivelor de dezvoltare economico-sociale ale comunităţilor locale.

„Despre judeţul Argeş, pe care îl reprezint, îmi place să spun că este o Românie mai mică, pentru că îmbină, cu excepţia Mării Negre, toate formele de relief. Argeş este judeţul care a avut primele capitale ale Ţării Române şi, totodată, care a deţinut prima mitropolie a Ţării Româneşti. Datorită potenţialului de dezvoltare atât de variat pe care îl are judeţul Argeş, este o provocare pentru noi ca, prin intermediul Agenţiei, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional în Sud Muntenia, să realizăm proiecte europene, prin care să redăm valoarea istorică, culturală şi turistică a acestei zone şi să reuşim să absorbim fondurile nerambursabile alocate regiunii noastre pentru acest exerciţiu financiar – 2014 – 2020”, a declarat preşedintele Constantin Dan Manu.

Detalii despre UpGradeSME şi rolul pe care Agenţia îl are în implementarea acestui proiect a oferit directorul adjunct Dezvoltare şi Comunicare, Daniela Traian, care a declarat următoarele: „Implicarea ADR Sud Muntenia în implementarea UpGradeSME a luat naştere ca urmare a necesităţii dezvoltării portofoliului propriu de proiecte şi a atragerii de fonduri europene. Deoarece Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, prin care sunt prevăzute a fi finanţate activităţi de internationalizare ale firmelor (Axa 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.2 - Sprijinirea creării şi a extinderii unor capacităţi avansate de dezvoltare de produse şi servicii), s-a dovedit oportună participarea Agenţiei ca partener în cadrul acestui proiect.”

Cu această ocazie au fost abordate teme de lucru privind managementul tehnic şi financiar al proiectului UpGradeSME şi, totodată, au fost prezentate modele de bună practică, discuţiile purtate fiind de tip brainstorming privind internaţionalizarea IMM-urilor.

Cea de-a doua zi, 6 octombrie, a fost dedicată schimbului de experienţă, fiind în acest sens organizate două vizite de studiu la Grupul Industrial de Componente din municipiul Piteşti şi la sediul MGC Intl Investments SRL Topoloveni, unde partenerii au avut oportunitatea de a afla istoria şi modul în care s-au dezvoltat de-a lungul timpului două dintre cele mai mari firme exportatoare din regiunea Sud Muntenia în domeniile auto şi, respectiv, în industria alimentară.

La această întâlnire au participat reprezentanţii consorţiului proiectului UpGradeSME - şapte instituţii de renume din Uniunea Europeană, respectiv - Pannon Business Network Association din Ungaria, Ministerul Economiei din Ungaria, Steinbeis – Europa – Zentrum din Germania, Fundaţia pentru Dezvoltarea Afacerilor Friesland din Olanda, Municipalitatea Leeuwarden din Olanda, Agenţia pentru Dezvoltare Regională ADRAVE din Portugalia şi Agenţia pentru Dezvoltare Socio-Economică din San Sebastian, Spania.

Pentru buna desfăşurare a celei de-a patra Întâlniri transnaţionale a proiectului UpGradeSME un aport deosebit au avut Consiliul Judeţean Argeş, Primăria oraşului Topoloveni, Grupul Industrial de Componente din Piteşti şi MGC Intl Investments SRL, cărora le mulţumim pentru sprijinul oferit în organizarea tuturor activităţilor planificate în cadrul evenimentului. Totodată, cu această ocazie ne exprimăm gratitudinea pentru deschiderea de care au dat dovadă prin participarea activă la această întâlnire, prin promovarea oportunităţilor de dezvoltare ale judeţului Argeş, în vederea elaborării unor viitoare proiecte de colaborare cu partenerii consorţiului UpGradeSME.


Reamintim că Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia implementează proiectul „UpGradeSME – Îmbunătăţirea instrumentelor de politici pentru susţinerea performanţelor IMM-urilor inovative”, finanţat în cadrul programului INTERREG Europe, Axa prioritară 2 – Competitivitatea întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 3(d) „Sprijinirea capacităţii IMM-urilor de a creşte pe pieţele regionale, naţionale şi internaţionale şi de a se angaja în procesele de inovare”. Proiectul, ce se derulează în perioada 1 aprilie 2016 - 31 martie 2021, are o valoare totală de 1.534.775 de euro, din care 170.900 de euro reprezintă bugetul Agenţiei.

Notă

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.