Acum ne puteți găsi și pe

Compendiu de cazuri de neregulă/ fraudă la nivelul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”

compendiuposccen-1374069949.jpg

ADR Sud Muntenia a publicat Compendiul de cazuri de neregulă/ fraudă la nivelul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”.

Materialul de informare cuprinde o cazuistică sui-generis cu referire la situaţii concrete, realizat pe baza informaţiilor furnizate de către Departamentul de Luptă Antifraudă, conţinând cazuri verificate pentru care s-a dovedit existenţa unor fraude în utilizarea Fondurilor Europene şi diverse studii de caz aferente proiectelor cofinanţate prin POS CCE.

Documentul poate fi consultat pe site-ul nostru, www.adrmuntenia.ro, la secţiunea Bibliotecă - Documente utile POSCCE, link: http://www.adrmuntenia.ro/documente/93/documente-utile-pos-cce.html.

Începând din luna martie 2013, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a devenit Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”, în urma semnării acordului-cadrul de delegare a atribuţiilor privind implementarea POS CCE 2007 – 2013.

Astfel, Agenţia este Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”, Axa Prioritară 1 – Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient: Operaţiunea 1.1.1 Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile - investiţii pentru întreprinderi mici şi mijlocii; Operaţiunea 1.1.2 Sprijin pentru implementarea standardelor internaţionale; Operaţiunea 1.1.3 Sprijin pentru accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare şi, respectiv, Operaţiunea 1.3.2 Sprijin pentru consultanţă acordat IMM-urilor.

Notă

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.