Acum ne puteți găsi și pe

Concurs pentru ocuparea a două posturi de expert în cadrul Biroului Evaluare, Selecţie şi Contractare POS CCE - Serviciul Organism Intermediar POS CCE, la sediul central din Municipiul Călăra

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Organizează în data de 30.09.2015 concurs pentru ocuparea a două posturi de expert în cadrul Biroului Evaluare, Selecţie şi Contractare POS CCE– Serviciul Organism Intermediar POS CCE, la sediul central din Municipiul Călăraşi, Str. General Constantin Pantazi nr.7A. Contractele individuale de muncă vor fi pe durată determinată, din momentul angajării până la 31 decembrie 2015.

Cerinţe obligatorii pentru ocuparea postului:

  • Studii superioare în domeniul economic, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentul acesteia;
  • Cunoştinţe foarte bune de operare pe calculator;
  • Capacitatea de gestionare şi prelucrare a unui volum mare de informaţii;
  • Capacitatea de a gestiona un volum variabil de muncă şi de a respecta termenele stabilite;
  • Capacitate de analiză şi sinteză.

Cerinţe suplimentare:

  • Posesor permis de conducere auto şi posibilitatea deplasării în Regiune.

Dosarele de înscriere se vor depune la sediul central al ADR Sud-Muntenia până la data de 29.09.2015,ora 12.00.

Concursul se va desfăşura în data de 30.09.2015 la sediul central al ADR Sud-Muntenia din Călăraşi, str. Gen. Constantin Pantazi, nr. 7A, jud. Călăraşi, începând cu ora 10:00.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul ADR Sud-Muntenia, str. Gen. Constantin Pantazi,nr. 7A, Călăraşi, tel. 0242/331769. Persoane de contact: Miron Stela - Şef Birou Evaluare, Selecţie şi Contractare POS CCE/e-mail: evaluare.poscce@adrmuntenia.ro şi Mâţu Ioana - Şef Birou Resurse Umane/e-mail: resurseumane@adrmuntenia.ro.

Cuprinsul prezentului anunţ, bibliografia, precum şi documentele necesare înscrierii la concurs pot fi consultate pe site-ul ADR Sud Muntenia, la adresa www.adrmuntenia.ro (secţiunea Bibliotecă - Documente utile - Documente utile POS CCE), link: http://www.adrmuntenia.ro/documente/concurs-bevp-pos-cce-sept-2015.rar.

Notă

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.