Acum ne puteți găsi și pe

Consiliul pentru Dezvoltare Regională a avizat delegarea atribuţiilor de implementare a POR 2014 – 2020 către ADR Sud Muntenia

dsc_0020-1449489812.jpg

În data de 4 decembrie, la Sinaia a avut loc şedinţa Consiliului pentru Dezvoltare Regională (CpDR) Sud Muntenia, ultima din acest an.

Unul dintre cele mai importante proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi, ce a fost aprobat de către membrii CpDR Sud Muntenia, a fost avizarea Acordului-cadru de delegare a atribuţiilor privind implementarea Programului Operaţional Regional (POR) 2014 – 2020. Acordul, prin care Autoritatea de Management pentru POR din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a desemnat Agenţiile pentru Dezvoltare Regională din ţară să preia atribuţiile de Organisme Intermediare pentru noul POR, a fost semnat la sfârşitul lunii septembrie a.c.. Noul acord-cadru stabileşte atribuţiile delegate Organismelor Intermediare pentru POR de către AM POR, precum şi drepturile şi obligaţiile părţilor ce decurg din această delegare. Astfel, Autoritatea de Management, împreună cu cele opt Organisme Intermediare pentru POR se angajează să colaboreze în vederea implementării noului program în România, pentru asigurarea derulării eficiente şi la timp a POR, în conformitate cu atribuţiile şi responsabilităţile fiecărei părţi şi în baza procedurilor specifice de lucru. Reamintim că prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, la nivel naţional sunt alocate fonduri FEDR de 6,7 miliarde de euro, din care peste 786 de milioane de euro revin regiunii de dezvoltare Sud Muntenia.

De asemenea, în cadrul şedinţei, membrii Consiliului au aprobat următoarele hotărâri ce vizează: modificarea şi completarea Statutului Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigrama, statul de funcţii, bugetul pentru 2016 al Agenţiei, precum şi Comisia de cenzori. Totodată, în cadrul reuniunii au fost aprobate participarea ADR în cadrul proiectului „INMA - Innovation Management Agents in SMEs” (INMA – Agenţia pentru Managementul Inovării în cadrul IMM-urilor), contribuţia financiară a Agenţiei în cadrul proiectului „PROSME – Improving RO3 SMEs management of innovation – PROSME INN” (Îmbunătăţirea Capacităţii Inovative de Management a IMM-urilor din macroregiunea RO3 – PROSME INN), precum şi Strategia pentru specializare inteligentă în regiunea Sud Muntenia – instrument inovativ dedicat dezvoltării economice regionale. În cea de-a doua parte a şedinţei au fost prezentate stadiul implementării Programului Operaţional Regional 2007 – 2013 şi a Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”, gestionate de Agenţie în calitate de Organism Intermediar. De asemenea, membrii CpDR Sud Muntenia au primit informaţii utile despre noile oportunităţi de finanţare din POR 2014 – 2020.

Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia este organismul regional deliberativ, fără personalitate juridică, care este constituit şi funcţionează pe principii parteneriale la nivelul regiunii de dezvoltare Sud Muntenia, în scopul coordonării activităţilor de elaborare şi monitorizare ce decurg din politicile de dezvoltare regională. CpDR Sud Muntenia este alcătuit din 28 de membri, câte patru de la nivelul fiecărui judeţ din regiunea noastră (Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman), după cum urmează: preşedintele consiliului judeţean, reprezentantul consiliilor locale municipale, reprezentantul consiliilor locale orăşeneşti, reprezentantul consiliilor locale comunale.

Notă

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.