Acum ne puteți găsi și pe

Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, reunit în şedinţă ordinară la Piteşti

dsc_0593-1492069062.jpg

În data de 12 aprilie, la Piteşti, a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului pentru Dezvoltare Regională (CpDR) Sud Muntenia. În cadrul reuniunii, membrii CpDR au aprobat în unanimitate proiectele de hotărâre aflate pe ordinea de zi.

Primele proiecte de hotărâre aprobate în cadrul şedinţei au vizat Raportul de activitate al Agenţiei şi execuţia bugetară pentru anul 2016, modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, precum şi completarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru 2017. Totodată, pentru buna desfăşurare a activităţii derulate de Agenţie, au fost aprobate proiectele de hotărâre privind Contractul colectiv de muncă şi rectificarea bugetului ADR Sud Muntenia pentru anul 2017.

Consiliul pentru Dezvoltare Regională a aprobat, de asemenea, sumele aferente contribuţiei proprii ale Agenţiei, care, începând cu primul trimestru al acestui an, a demarat implementarea a două noi proiecte europene, şi anume: ClusterFY – Dezvoltarea Clusterelor prin cooperare inter-regională şi integrare în lanţurile internaţionale de valori, finanţat prin INTERREG Europe; SENSES – Consolidarea antreprenoriatului social, prin adoptarea Practicilor de responsabilitate socială corporativă în dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor antreprenoriale în regiunea Dunării, finanţat prin Programul Transnaţional Dunărea. De asemenea, a fost aprobat Documentul Cadru pentru Strategia de Cercetare şi Inovare Regională pentru Specializare Inteligentă Sud Muntenia, necesar pentru accesarea de fonduri nerambursabile prin Axa prioritară 1 – Promovarea transferului tehnologic a POR 2014 - 2020, material realizat conform metodologiei elaborate de Ministerul Dezvoltării Regional, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene.

În încheierea şedinţei, membrilor CpDR le-a fost prezentată situaţia actualizată a proiectelor depuse la nivelul regiunii Sud Muntenia, ce vizează obţinerea de finanţări în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020.

Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia este organismul regional deliberativ, fără personalitate juridică, care este constituit şi funcţionează pe principii parteneriale la nivelul regiunii de dezvoltare Sud Muntenia, în scopul coordonării activităţilor de elaborare şi monitorizare ce decurg din politicile de dezvoltare regională.

CpDR Sud Muntenia este alcătuit din 28 de membri, câte patru de la nivelul fiecărui judeţ din regiunea noastră (Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman), după cum urmează: preşedintele consiliului judeţean, reprezentantul consiliilor locale municipale, reprezentantul consiliilor locale orăşeneşti, reprezentantul consiliilor locale comunale.

Notă

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.