Acum ne puteți găsi și pe

CONVOCARE SEDINTA CONSILIUL PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA SUD MUNTENIA

 CONVOCARE

 

În temeiul dispoziţiilor art. 7, alin. (3) şi art. 11, lit. a din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, am onoarea să vă invit să luaţi  parte  la  şedinţa extraordinară  a  Consiliului  nostru,  care se va desfăşura prin procedură scrisă.  Recurgem la această metodă de desfăşurare a şedinţei având în vedere necesitatea realocării fondurilor Domeniului de Intervenţie 4.2. „Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi”  din Programul Operaţional Regional, propusă de către Autoritatea de Management a POR.     

Materialele vor fi publicate pe pagina de internet a Agenţiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia, www.adrmuntenia.ro ( Hotarari Consiliul pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia)   începând cu data de 28.10.2009.
Aşteptăm acordul dumneavoastră, în format electronic, la adresele  ciuperca@cicnet.ro şi  director@adrmuntenia.ro sau pe fax  0242-313-167 până pe data de 03.11.2009.
În situaţia în care răspunsul dumneavoastră depăşeşte termenul de mai sus, se va considera drept aprobare tacită.
ORDINE DE ZI

1.Proiect de hotărâre privind realocarea fondurilor Domeniul de Intervenţie 4.2.
„ Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi”, Programul Operaţional Regional.Preşedinte C.p.D.R
Prof. Vasile Silvian Ciupercă

Notă

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.