Acum ne puteți găsi și pe

Convocare sedinta procedura scrisa Consiliul pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia

 

În temeiul dispoziţiilor art. 7, alin. (3) şi art. 11, lit. a din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, am onoarea să vă invit să luaţi  parte  la  şedinţa extraordinară  a  Consiliului  nostru,  care se va desfăşura prin procedură scrisă.  Recurgem la această metodă de desfăşurare a şedinţei având în vedere adresele  nr. DC 77457/24.03.2008 si nr. 82307/18.04.2008 ale Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor prin care se solicită constituirea Comisiei precum si demararea procesului de evaluare a proiectelor. Menţionăm că sesiunea de evaluare va dura maxim 30 de zile calendaristice începând cu data de 29.04.2008.    
Materialele vor fi publicate pe pagina de internet a Agenţiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia, www.adrmuntenia.ro  începând cu data de  06.05. 2008.
Aşteptăm acordul dumneavoastră, în format electronic, la adresele  ciuperca@cicnet.ro şi  director@adrmuntenia.ro sau pe fax  0242-313-167 până pe data de 13 mai 2008.
În situaţia în care răspunsul dumneavoastră depăşeşte termenul de mai sus, se va considera drept aprobare tacită.

 

ORDINE DE ZI
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Comisiei de Evaluare pentru procesul de selecţie şi evaluare a proiectelor depuse în cadrul Programului PHARE  2006    Coeziune Economică şi Socială –Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu.

 

Presedinte C.p.D.R Sud Muntenia

Prof. Vasile Silvian Ciuperca 


 

Notă

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.