Acum ne puteți găsi și pe

Curs de scriere proiecte destinat potențialilor beneficiari ai POR 2014-2020, Axa Prioritară 1

În perioada 11 – 13.06.2019, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a participat la sesiunea de scriere de proiecte, privind Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 1, Prioritatea de Investiții 1.1, alături de potențialii beneficiari ai aceste axe, indentificați în urma organizării Focus Grupurilor de Descoperire Antreprenorială. Acest eveniment a fost organizat de către Centrul Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene și Ministerul pentru Dezvoltare Regională și Administrație Publică, cu sprijinul ADR Sud Muntenia și s-a desfășurat în Ploiești, județul Prahova.

Această acțiune face parte din proiectul Comisiei Europene, JRC "Targeted Support for RIS3 Implementation in Romania", ce vizează asigurarea unei abordări coerente și durabile a RIS3 naționale și regionale, prin promovarea unei game largi de activități, de ex. sprijinirea identificării priorităților RIS3 și dezvoltarea proiectelor RIS3 printr-un proces de descoperire antreprenorială (EDP), sprijinirea creării capacităților instituționale; orientarea metodologică și furnizarea de expertiză pentru implementarea activităților legate de RIS3; sprijinirea procesului de elaborare a politicilor RIS3 și a implementării politicilor, inclusiv guvernanța națională și regională pentru RIS3 și consolidarea coordonării la nivel național și regional. Toate aceste linii de sprijin sunt destinate să faciliteze absorbția finanțării din cadrul politicii de coeziune prin proiectele regionale RIS3, facilitând astfel implementarea Programului Operațional Regional (POR).

Experiența atelierelor EDP până în prezent a arătat că propunerile de proiecte rezultate din atelierele EDP pot beneficia de îmbunătățiri suplimentare pentru a răspunde cerințelor Axei Prioritare 1 POR. În acest scop, JRC a organizat această sesiune de scriere a proiectelor și în regiunea Sud Muntenia. Această activitate a urmărit să ajute propunerile de proiecte și ADR Sud Muntenia să contribuie, de asemenea, la îndeplinirea unuia dintre criteriile de îndeplinire a condițiilor de acordare a contribuțiilor pentru FEDR după 2020, și anume criteriul 4: Funcționarea eficientă a procesului de descoperire antreprenorială.

Notă

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.