Acum ne puteți găsi și pe

Fonduri de peste 20 de milioane de lei pentru dezvoltarea turistică a stațiunii Pucioasa, prin POR

Astăzi, 1 noiembrie, directorul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, dr ing. Liviu Muşat, împreună cu primarul orașului Pucioasa, ing. Constantin Ana, au semnat primul contract de finanțare POR pentru dezvoltarea infrastructurii turistice de la nivelul regiunii noastre!

Unitatea Administrativ-Teritorială Pucioasa, în calitate de beneficiar, va primi asistență financiară nerambursabilă pentru proiectul „Dezvoltarea infrastructurii turistice în stațiunea balneoclimaterică orașul Pucioasa” în cadrul Programului Operațional Regional, prin Axa prioritară 7 „Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului”, Prioritatea de investiții 7.1 „Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice”.

Contractul de finanțare are o valoare totală de 21.429.171,23 lei, din care 20.122.968.65 lei reprezintă valoarea totală nerambursabilă solicitată pentru dezvoltarea infrastructurii turistice în stațiunea balneoclimaterică Pucioasa.

Prin acest proiect, ce are o durată de implementare de 48 de luni de la semnarea contractului, se urmărește reabilitarea infrastructurii rutiere în suprafață totală de peste 6 kilometri de străzi, precum și crearea de spații verzi în suprafață totală de peste 7 mii de metri pătrați.

Rezultatul obținut în urma derulării acestui proiect important pentru dezvoltarea turistică a oraşulului Pucioasa va fi creșterea numărului de vizitatori în stațiunea balneoclimaterică cu peste 20% față de anul 2015, în termen de 5 ani de la finalizarea contractului.

La nivelul regiunii Sud Muntenia, în cadrul Programului Operațional Regional s-au depus în total 811 proiecte, prin care aplicanții solicită fonduri FEDR și de la bugetul de stat în valoare de peste 3 miliarde de lei. Dintre acestea, până în prezent s-au semnat contracte de finanțare pentru 93 de aplicații, prin care beneficiarii vor obține fonduri nerambursabile ce însumează peste 510 milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru POR 2014 - 2020 şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din POR puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

Notă

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.