Acum ne puteți găsi și pe

Fonduri Regio pentru restaurarea Bisericii de lemn „Cuvioasa Paraschiva” de la Cândeşti

Miercuri, 1 noiembrie, s-a semnat un nou contract de finanțare în cadrul Programului Operațional Regional pentru conservarea și promovarea patrimoniului cultural din Sud Muntenia!

Noul proiect ce va fi finanțat cu fonduri nerambursabile POR este cel de-al treilea contract semnat la nivelul județului Dâmbovița în cadrul Axei prioritare 5 „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1 „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”.

Parohia Cuvioasa Paraschiva - Cândești Vale este beneficiarul proiectului cu titlul „Consolidare - restaurare cu integrare în circuit turistic Biserica de lemn ‘Cuvioasa Paraschiva’ Vârtop”. Valoarea totală a contractului este de 9.914.139,91 lei, din care 9.715.857,11 lei reprezintă valoarea totală nerambursabilă solicitată prin fonduri FEDR și de la bugetul de stat.

Biserica de lemn „Cuvioasa Paraschiva” din dealul Vârtop se află în prezent într-o stare avansată de degradare pe mai multe componente: fundaţii şi elevaţii, structura pereţilor interiori transversali, acoperiş, instalaţie electrică, pictura interioară şi exterioară etc.. Cu ajutorul fondurilor nerambursabile POR se vor realiza lucrări de restaurare și consolidare a bisericii - monument reprezentativ pentru județul Dâmbovița, ce datează încă din anul 1713, din timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu. 

Implementarea proiectului are o durată de 51 de luni, de la data semnării contractului de finanțare, şi urmăreşte valorificarea potențialului turistic al lăcașului de cult pe piața turistică națională și internațională, prin restaurarea și introducerea acestuia în circuitul turistic.

La nivelul regiunii Sud Muntenia, în cadrul Priorității de investiții 5.1 s-au depus până în prezent 41 de aplicații, ce au o valoare totală de aproximativ 440 de milioane de lei, din care potențialii beneficiari solicită în total fonduri nerambursabile de peste 425 de milioane de lei.

Dintre cele 41 de proiecte, până la această dată s-au semnat 7 contracte de finanțare în valoare totală de aproape 94 de milioane de lei, din care peste 91 de milioane de lei reprezintă suma solicitată din fondurile FEDR și de la bugetul de stat.          

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru POR 2014 - 2020 şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din POR puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

Notă

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.