Acum ne puteți găsi și pe

Cea de-a doua întâlnire a consorțiului proiectului SinCE-AFC

În perioada 19-20 februarie 2020, reprezentanții Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia (ADRSM) au participat la cel de-al II-lea eveniment interregional al proiectului SinCE-AFC – „Consolidarea spiritului antreprenorial al IMM-urilor din lanțul agroalimentar în tranziția către economia circulară”, organizat la Bologna, Italia. Alături de reprezentanții ADRSM au fost invitați să participe și doi stakeholderi, reprezentând Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița și Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – Filiala Călărași, membri ai grupului de actori interesați de revizuirea politicilor pentru economie circulară.

Întâlnirea a fost organizată de partenerul din Italia, Orașul Metropolitan Bologna, și a cuprins o conferință, vizite de studiu, precum și o întrunire a partenerilor proiectului SinCE-AFC.

În prima zi au avut loc dezbateri care au pus accentul pe economia circulară, ca model eficient de dezvoltare economică a politicilor destinate întreprinderilor mici și mijlocii din lanțul agroalimentar. În continuare, un reprezentant din cadrul Primăriei Milano a realizat o informare despre proiectul „Pactul privind politica alimentară urbană din Milano”, iar reprezentantul IFOAM (Federația Internațională a Mișcărilor pentru Agricultură Organică)  a evidențiat evoluția agriculturii ecologice în Italia, în special în Emilia-Romagna. În acest context, biodistrictele devin un  exemplu concret al modului în care administrațiile publice și private pot colabora în cel mai bun mod pentru a stimula economia circulară în lanțul agroalimentar.

Ședința a continuat cu exemple de bune practici în domeniul economiei circulare milaneze. Astfel, un reprezentant de la Primăria Milano a prezentat „Proiectul de donație” pentru surplusul de alimente în cadrul căruia operatorii alimentari își pot dona surplusurile organizațiilor non-profit, având ca beneficiu o reducere de până la 20% pentru impozitul pe deșeuri.

În cea de-a doua parte a conferinței, a avut loc sesiunea de prezentare a bunelor practici legate de producția durabilă. Au fost susținute prezentări despre Platforma Europeană și Italiană a economiei circulare, precum și despre rețeaua socială de agricultura bio din Italia. Au mai fost prezentate bune practici de către cei nouă stakeholderi interesați de revizuirea politicilor privind economia circulară, din cadrul proiectului SinCe-AFC. Programul primei zile a mai inclus vizite de studiu la Future Food Institute și AgrooFood BIC.

A doua zi, au fost efectuate vizite de studiu la Bio Distretto Appennino Bolognese, COpAPS, Corte d’Aibo și a avut loc întâlnirea partenerilor proiectului SinCE-AFC, în cadrul căreia au fost discutate aspecte ale proiectului privind: planurile de acțiune, rezultatele întâlnirilor anterioare, probleme de comunicare, precum și planificarea activităților viitoare aferente primei etape a proiectului.

Proiectul SinCE-AFC este implementat de un consorțiu format din nouă parteneri din țări precum Grecia, Italia, Ungaria, Irlanda, Polonia, Romania, Bulgaria, este finanțat în cadrul celui de-al patrulea apelul al Programului Interreg Europe.

Bugetul total al acestui proiect este de 1.519.940,00 de euro, din care bugetul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia este de 143.420,00 de euro, contribuția proprie a Agenției fiind de 2.868,40 euro.

Proiectul SinCE-AFC are ca scop implicarea IMM-urilor din lanțul agroalimentar în economia circulară prin promovarea de mecanisme orizontale adecvate, de natură financiară și de gestionare. Toate companiile din domeniul agroalimentar, angajate în producție, prelucrare, ambalare, distribuție și consum final, trebuie să funcționeze într-un mod coordonat pentru se adapta mai bine la economia circulară.

În cazul în care aveți un exemplu de bună practică și doriți să-l împărtășiți cu noi, puteți contacta Serviciul dezvoltare, Direcția dezvoltare și comunicare, pe adresa de e-mail programe@adrmuntenia.ro.

Pentru a afla mai multe detalii despre proiectul SinCE-AFC, puteți consulta următoarele link-uri:

Notă

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.