Acum ne puteți găsi și pe

Instruire destinată beneficiarilor privaţi din Sud Muntenia în implementarea proiectelor POS CCE

dsc_0427-1448005304.jpg

În data de 19 noiembrie, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE) 2007 – 2013, a organizat un seminar de instruire la sediul din Călăraşi.

Acest eveniment a fost destinat beneficiarilor privaţi care au în implementare proiecte finanţate cu fonduri nerambursabile FEDR în cadrul Axei prioritare 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, DMI 1.1 „Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM”, Operaţiunea 1 – „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile” (apelul 5 – Investiţii pentru întreprinderi).

Având în vedere că ne aflăm la sfârşitul anului 2015, ultimul an de implementare a POS CCE pentru perioada de programare 2007 – 2013, ADR Sud Muntenia a venit în sprijinul beneficiarilor privaţi din regiunea noastră, prin organizarea de întâlniri de lucru în municipiile Piteşti, Ploieşti şi Călăraşi.

Scopul celor trei instruiri destinate beneficiarilor privaţi a fost de a identifica probleme apărute sau care pot apărea în implementare, în vederea clarificării şi soluţionării acestora, pentru a nu determina întârzieri în derularea proiectelor, cu consecinţe negative în atingerea obiectivelor şi a rambursării plăţilor efectuate/ dezangajării automate.

Astfel, pentru a avea la final de program un grad ridicat de absorbţie a fondurilor europene alocate regiunii Sud Muntenia, experţii Serviciului Organism Intermediar POS CCE au prezentat o serie de modalităţi de prevenire a unor situaţii dificile ce au fost identificate în unele proiecte în procesul de implementare şi monitorizare, precum şi în procesul de verificare a cererilor de rambursare/ plată şi a procedurilor de achiziţii.

Proiectele pentru care firmele din Sud Muntenia au primit finanţare nerambursabilă FEDR vizează achiziţionarea de active tangibile (echipamente şi utilaje) pentru dezvoltarea propriilor afaceri, motiv pentru care reprezentanţii Agenţiei au oferit, totodată, informaţii utile despre cerinţele legale ce se impun şi procedurile pe care trebuie să le respecte pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări.

Mai multe detalii despre implementarea POS CCE puteţi obţine contactând experţii Serviciului Organism Intermediar POS CCE din cadrul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia: Str. Sloboziei, nr. 9, mun. Călăraşi, jud. Călăraşi, cod 910001, tel.: 0342/100.160, e-mail: oi.poscce@adrmuntenia.ro.

Notă

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.