Acum ne puteți găsi și pe

Instruirea noilor beneficiari de fonduri POS CCE

dsc_0005-1389881764.jpg

Joi, 16 ianuarie, ADR Sud Muntenia a organizat la sediul din Călăraşi primul seminar de instruire din acest pentru noii beneficiari care au semnat contractele de finanţare în luna decembrie pentru a obţine fonduri nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”, Axa prioritare 1 „Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie”, Domeniul major de intervenţie DM1.1 - Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM, Operaţiunea a) Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile.

Evenimentul a avut ca scop informarea beneficiarilor despre procesul de implementare a proiectelor, prin prezentarea etapelor de derulare a activităţilor prevăzute în cererile de finanţare. Astfel, au fost oferite detalii despre documentele folosite în derularea contractelor (prefinanţare, notificare privind depunerea cererii de prefinanţare/ rambursare, graficul de depunere, documente ce trebuie să însoţească cererile de plată). Totodată, reprezentanţii Agenţiei au oferit informaţii utile despre activităţile de informare şi publicitate ce vor fi implementate în cadrul proiectelor, conform regulilor de identitate vizuală POS CCE, modul în care trebuie ţinută evidenţa contabilă distinctă folosind conturi analitice, despre Raportul de progres, dar şi despre vizita la faţa locului şi cum trebuie realizate pistele de audit.

Mai multe detalii despre implementarea POS CCE în Sud Muntenia puteţi obţine contactând experţii Serviciului Organism Intermediar POS CCE: Str. Sloboziei, nr. 9, Călăraşi, jud. Călăraşi, cod 910001, tel.: 0342/100.160, e-mail: oi.poscce@adrmuntenia.ro.

Notă

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.