Acum ne puteți găsi și pe

Întâlnire de lucru destinată mediului privat, la ADR Sud Muntenia

În data de 31 mai, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a avut loc o întâlnire de lucru destinată mediului privat din regiunea noastră. Scopul organizării acestui eveniment, la care au participat peste 60 de persoane, a fost de a prezenta Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea microîntreprinderilor şi oportunităţile de finanţare nerambursabilă pentru viitoarea perioadă de programare 2014 – 2020 pentru mediul privat din regiunea Sud Muntenia. Alături de ADR Sud Muntenia au fost deputatul Daniel Florea şi preşedintele Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Călăraşi, Marian Drăgan, parteneri de dialog la această întâlnire destinată mediului de afaceri din regiunea noastră. Directorul ADR Sud Muntenia, Liviu Muşat, a declarat în deschiderea evenimentului următoarele: „Prin lansarea acestui ajutor de minimis, prevăzut prin Hotărârea de Guvern nr. 274/15.05.2013, dorim să vă aducem la cunoştinţă această oportunitate importantă de a vă dezvolta afacerile. Iniţiativa Guvernului este cu atât mai mult de apreciat cu cât nevoia de finanţare a mediului economic este tot mai acută. Dezbaterea de astăzi  are ca scop informarea oamenilor de afaceri din Sud Muntenia despre prevederile  Hotărârii de Guvern nr. 274, ce a fost publicată chiar zilele trecute în Monitorul Oficial, mai precis în data de 28 mai. Aprobarea acestui act normativ  poate reprezenta un balon de oxigen pentru mediul de afaceri, de aceea ne-am propus să ne întâlnim aici pentru a prezenta regulile de acordare a ajutorului de minimis, înainte ca Ghidul solicitantului să fie emis de către Ministerul Finanţelor Publice.” Ajutorul de minimis se acordă IMM-urilor, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 274/15.05.2013 şi ale Regulamentului (CE) nr. 1.998/2006, prin alocări de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Finanţelor Publice, sub formă de sume nerambursabile, în proporţie de 100% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aprobate spre finanţare, în limita echivalentului în lei al valorii maxime de 200.000 de euro, respectiv 100.000 de euro în cazul întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul transportului rutier, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi. IMM-urile vor putea beneficia de ajutoare de minimis pentru realizarea de investiţii şi încurajarea participării active a acestora la redresarea economiei româneşti prin crearea de noi locuri de muncă. Schema de ajutor de minimis se aplică de la data deschiderii sesiunii până la 30 iunie 2014, cu posibilitatea prelungirii, pentru emiterea acordurilor pentru finanţare, în limita bugetului alocat pentru aceasta. Plata ajutorului de minimis se efectuează până la 31 decembrie 2016, în limita bugetului anual alocat schemei. Numărul estimat de IMM-uri beneficiare de ajutor de minimis este 1.000.

 

 

Notă

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.