Acum ne puteți găsi și pe

Întâlnirea de lucru a stakeholderilor proiectului SENSES

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de partener al proiectului SENSES, a organizat luni, 13 noiembrie, la sediul din Călărași cea dintâi întâlnire de lucru a stakeholderilor interesați de îmbunătățirea politicilor privind economia socială.

Proiectul SENSES - Consolidarea antreprenoriatului social, prin adoptarea practicilor de responsabilitate socială corporativă în dezvoltarea competentelor şi abilităţilor antreprenoriale în Regiunea Dunării este finanțat în cadrul primului apel de proiecte al Programului Transnațional Dunărea, Axa prioritară 1 – O regiune a Dunării inovatoare şi responsabilă din punct de vedere social. Obiectivul principal al acestuia este crearea unei rețele transnaționale de întreprinderi sociale, întreprinderi responsabile social, investitori financiari în economia socială, factori de decizie, mediul academic, care însumează în total 600 - 800 de membri din regiunea Dunării. Rolul acestora este de a promova în comun un model inovator de întreprindere socială, precum și inovarea socială în dezvoltarea economică durabilă a regiunii Dunării.

Perioada de implementare a proiectului este 1 ianuarie 2017 – 30 iunie 2019, iar bugetul total al acestuia este 1.530.777,50 euro, din care bugetul ADR Sud Muntenia este de 132.097,62 euro, iar contribuţia proprie a Agenției este de 2.641,96 euro.

Grupul ţintă al proiectului este reprezentat de întreprinderi sociale şi ecosistemul lor (reţele, asociaţii etc.), precum și autorităţi publice la nivel local, regional şi naţional.

Întreprinderile sociale reprezintă factori importanţi ai dezvoltării favorabile incluziunii şi joacă un rol esenţial în abordarea actualelor provocări economice, sociale şi de mediu. Cu toate acestea, lipsa politicilor sociale şi a unui cadru legal adecvat, a pieţelor de investiţii sociale, precum şi lipsa cunoştinţelor în domeniul antreprenoriatului social sunt probleme des întâlnite în regiunea Dunării.

Proiectul SENSES, implementat de un consorțiu format din 17 parteneri din 10 țări, vine în întâmpinarea acestor provocări, prin crearea unei reţele transnaţionale, al cărei rol este de a promova în comun un model inovator de întreprindere socială, precum şi dezvoltarea economică durabilă a regiunii Dunării, pe baza inovării sociale.

Astfel, se vor crea noi modele de elaborare a politicilor şi instrumente menite să crească oportunităţile de angajare a grupurilor sociale marginalizate şi a persoanelor vulnerabile, având la bază schimburile de experienţă (participarea la seminarii, vizite de studiu, consultarea referinţelor regionale şi naţionale, analize comparative) şi învăţarea reciprocă în rândul membrilor reţelei.

La finalul proiectului, în urma derulării activităţilor menite să sprijine reprezentanţii reţelei constituite, se va organiza un curs online realizat în comun de către partenerii consorţiului, ai cărui beneficiari vor fi întreprinderile sociale din regiunea Dunării.

Cursul va conţine module referitoare la economie, management, marketing, resurse umane, managementul vânzărilor, precum şi module personalizate de mentorat şi coaching elaborate de reprezentanţii corporaţiilor RSC (Responsabilitate Socială Corporatistă).

Rezultatele ce urmează a fi obţinute la finalizare proiectului SENSES: o strategie de comunicare şi diseminare, un newsletter semestrial diseminat la nivelul factorilor de decizie politică, 1.050 de broşuri pentru diseminarea bunelor practici şi a instrumentelor de elaborare a politicilor, o bază de date cu 2.000 de jurnalişti, un produs media cu informaţii referitoare la proiect, pagini de Facebook, Twitter, LinkedIn pentru promovarea proiectului, o sinteză a politicilor de economie socială existente în regiunea Dunării, 8 întâlniri regionale ale stakeholderilor, un ghid şi o metodologie cu privire la monitorizarea politicilor şi efectuarea analizelor comparative, 3 vizite de studiu şi seminarii, un raport cu 25 de bune practici şi 10 studii de caz, un raport referitor la seminariile şi vizitele de studiu efectuate, un raport cu privire la îmbunătăţirea bunelor practici, o curriculă de 60 de ore pentru un curs de instruire online pentru întreprinderile sociale, traducerea curriculei pentru toate ţările partenere, 7 workshop-uri de instruire şi mentorat adresate întreprinderilor sociale, 3 parteneriate pilot între întreprinderi sociale şi companii care realizează activităţi de RSC, un raport final cu privire la rezultatele parteneriatelor pilot înfiinţate, o strategie pilot pentru Regiunea Dunării, un raport final.

Notă

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.