Acum ne puteți găsi și pe

Întâlniri de lucru pentru revizuirea politicilor privind locuințele sociale ecologice, la Ploiești

ADR Sud Muntenia, în calitate de partener în cadrul proiectului „Social Green”, a organizat marți, 27 martie, la sediul Consiliului Județean Prahova două întâlniri de lucru ce au avut ca temă revizuirea politicilor privind locuințele sociale ecologice, în cadrul proiectului „Social Green – Politici regionale pentru locuințe sociale ecologice”.

Proiectul „Social Green – Politici regionale pentru locuințe sociale ecologice” este finanțat din INTERREG Europe, program ce vizează îmbunătățirea politicilor și instrumentelor de politici finanțate din fondurile structurale, în principal din programele eligibile în cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și a locurilor de muncă, prin promovarea schimbului de experiență între diverși actori naționali și regionali.

Cu această ocazie a fost prezentat proiectul „Social Green”, precum și a activităților și rezultatelor implementării acestuia, precum și concluziile seminarului transnațional organizat în Estonia, la începutul acestui an. Totodată, în cadrul acestor sesiuni de lucru, a fost prezentată Metodologia privind elaborarea Planului de Acțiune, în vederea stabilirii viziunii, a obiectivelor și activităților a Planului de Acțiune ce trebuie elaborat la nivelul regiunii Sud Muntenia. Scopul principal al proiectului vizează îmbunătățirea politicilor de dezvoltare regională referitoare la promovarea conceptului de locuințe sociale ecologice, prin creșterea eficienței energetice și utilizarea energiilor regenerabile. În plus, prin intermediul acestui proiect, se dorește identificarea bunelor practici din sectorul locuințelor ecologice, precum și a acelora referitoare la reducerea semnificativă a emisiilor de gaze cu efect de seră.

La aceste întâlniri de lucru au participat peste 30 de actori interesați de revizuirea politicilor privind locuințele sociale ecologice, - reprezentanți ai unităților administrativ-teritoriale din Sud Muntenia.

Consorțiul proiectului Social Green este format din parteneri din Suedia, Portugalia, Spania, Croația, Estonia și România: Nordregio din Suedia (lider de proiect), Agenția Energetică sin Tartu (Estonia), Agenția Energetică Extremadura (Spania), Agenția Energetică Nord (Croația), CCDR-N – Comisia Regională de Coordonare și Dezvoltare din Nordul Portugaliei, CeiiA – Centrul pentru Excelență și Inovare în Industra Auto – Portugalia, Municipiul Alba Iulia (România), ADR Sud Muntenia.

Proiectul „Social Green”, are o valoare totală de 1.188.765 de euro, din care bugetul Agenției este de 138.248 de euro. Acesta are o durată de impementare de 5 ani (aprilie 2016 – martie 2021), ADR Sud Muntenia devenind partener în cadrul proiectului la începutul lunii aprilie 2017, prin înlocuirea Primăriei Mizil în cadrul consorțiului.

Notă

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.