Acum ne puteți găsi și pe

Mâine se deschide sesiunea de depunere a cererilor pentru schema de minimis! 500 de milioane de lei pentru IMM-uri!

minimis-1377603711.jpg

Bugetul alocat schemei de minimis instituită prin H.G. nr. 274/2013 a fost majorat de la 400 milioane la 500 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 125 milioane de euro, prin Hotărârea Guvernului nr. 623/21.08.2013.

Această decizie a survenit atât în urma interesului deosebit manifestat de reprezentanţii mediului de afaceri, cât şi în vederea asigurării accesului la finanţare a cât mai multor operatori economici. Odată cu această majorare a bugetului, se previzionează o creştere semnificativă a numărului de IMM-uri beneficiare de ajutor de minimis, la aproximativ 2.000, ceea ce impune, de asemenea, prelungirea termenelor de soluţionare a cererilor de acord pentru finanţare, respectiv a cererilor de plată a ajutorului de minimis aprobat, de la 30 la 60 de zile lucrătoare.

Ajutorul de minimis se acordă IMM-urilor, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 274/15.05.2013 şi ale Regulamentului (CE) nr. 1.998/2006, prin alocări de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Finanţelor Publice, sub formă de sume nerambursabile, în proporţie de 100% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aprobate spre finanţare. IMM-urile vor putea beneficia de ajutoare de minimis pentru realizarea de investiţii şi încurajarea participării active a acestora la redresarea economiei româneşti prin crearea de noi locuri de muncă.

Pentru evitarea supraîncărcării infrastructurii informatice având în vedere termenul-limită de depunere a declaraţiilor fiscale, prima sesiune de depunere a Cererilor de acord pentru finanţare se va derula în perioada 28 august – 31 octombrie 2013. Cererile de acord pentru finanţare vor putea fi înregistrate online începând de mâine, 28 august, ora 08:30, prin accesarea formularului disponibil la adresa www.mfinante.gov.ro. După epuizarea bugetului anual alocat schemei, sistemul informatic va respinge Cererile de înregistrare online.

Întreprinderile înregistrate online vor transmite prin poştă sau alte servicii de curierat sau vor depune la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice, Cererea de acord pentru finanţare, însoţită de documentele justificative (valabile la data depunerii/ transmiterii acestora la Registratura ), în termen de maxim 15 zile de la data validării înregistrării online, la următoarea adresă: str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucureşti, menţionându-se pe plic Unitatea de implementare a schemei de ajutor de minimis.

Zilnic, la ora 10:30, pe pagina web a Ministerului Finanţelor Publice se va publica lista Cererilor de acord pentru finanţare înregistrate online până la finele zilei anterioare.

Notă

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.