Acum ne puteți găsi și pe

Modificari legislative in domeniul achizitiilor publice

Având în vedere ultimele modificări legislative cu privire la atribuirea contractelor de achiziţie publică, vă informăm că în data de 27 iulie 2009 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 515, HG nr. 834/2009 pentru modificarea şi completarea HG 925/2006 privind normele de aplicare a prevederilor OUG 34/206 , privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii.
Atât OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, cât şi HG 925 privind normele de aplicare a OUG 34/2006 pot fi consultate pe site-ul nostru, la adresa http://regio.adrmuntenia.ro/legislatie-nationala-p64.html şi pe site-ul Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice www.anrmap.ro

Notă

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.