Acum ne puteți găsi și pe

POSCCE: Instrucţiune privind mecanismul decontării cererilor de plată pentru beneficiarii publici şi privaţi

AM POSCCE a publicat Instrucţiunea nr. 307880/12.11.2013, privind implementarea mecanismului decontării cererilor de plată, conform prevederilor OUG nr. 84/2013, pentru modificarea şi completarea OUG nr. 64/2009, privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru adoptarea unor măsuri financiare pentru creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene.

Documentul detaliază procedura mecanismului de decontare ce se se aplică beneficiarilor publici şi privaţi care implementează proiecte finanţate în cadrul POSCCE, în baza contractelor de finanţare încheiate. Instrucţiunea poate fi consultată pe site-ul www.adrmuntenia.ro, secţiunea Biblioteca / Documente utile / Documente utile POS CCE, link: http://www.adrmuntenia.ro/documente/t6gvo_instructiune_documente_cerere_decontare.zip.

Notă

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.