Acum ne puteți găsi și pe

Prezentarea proiectului INMA pentru formarea de „Agenţi pentru Managementul Inovării în cadrul IMM-urilor”, la ADR Sud Muntenia

dsc_0461-1490101808.jpg

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a organizat marţi, 21 martie, evenimentul local de diseminare a proiectului „INMA - Agenţi pentru Managementul Inovării în cadrul IMM-urilor”. În cadrul acestui eveniment, ce s-a desfăşurat la sediul Agenţiei din Călăraşi, a fost prezentat proiectul INMA, implementat de ADR, în calitate de partener, în perioada noiembrie 2015 – octombrie 2017, alături de alte cinci entităţi partenere din Turcia, Spania, Italia şi Portugalia.

„INMA - Agenţi pentru Managementul Inovării în cadrul IMM-urilor este finanţat de către Comisia Europeană prin programul ERASMUS+, Acţiunea cheie 2: Cooperarea pentru inovare şi schimb de bune practici/ Parteneriate strategice. Obiectivul principal al proiectului este transferarea către partenerii din alte ţări europene, a profilului ocupaţional european „Agent pentru Managementul Inovării în cadrul IMM-urilor”, alături de materialele de instruire necesare pentru pregătirea viitorilor manageri de inovare, care să aducă plus valoare activităţii desfăşurate în cadrul întreprinderilor mici şi mijlocii.

În cadrul acestui proiect, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, prin Direcţia Dezvoltare şi Comunicare, va demara în data de 27 martie un curs pilot de instruire „Agenţi pentru Managementul Inovării în cadrul IMM-urilor” pentru minim 15 tineri, şomeri cu calificări academice sau persoane care lucrează pe posturi sub nivelul lor de calificare şi care caută o promovare la locul de muncă. Scopul acestui curs este de a forma Manageri de Inovare, ale căror competenţe şi abilităţi să corespundă cu cerinţele actuale de pe piaţa muncii, pentru a realiza audituri de inovare în cadrul unei întreprinderi.

Cursul este gratuit, deschis, de tip interactiv, cu exerciţii practice şi discuţii libere, fiind structurat pe cinci module şi se va desfăşura pe durata a şase zile, la sediul Agenţiei din Călăraşi. Modulele cursului sunt: Management Strategic; Managementul Resurselor Umane; Managementul Cunoaşterii; Responsabilitate Socială Corporatistă şi Noi Tehnologii.

La finalizarea cursului pilot, participanţii vor face stagii de practică în cadrul unei întreprinderi. Aceştia vor face un audit de inovare, având posibilitatea să-şi demonstreze calităţile şi abilităţile, precum şi ideile de promovare sau dezvoltare a afacerii, putând fi angajaţi ulterior de compania la care au făcut stagiul de practică. 

Persoanele interesate să urmeze acest curs de instruire se pot înscrie prin intermediul formularului disponibil aici - https://goo.gl/forms/pGSaUdrFQGKawKk43, urmând ca, ulterior înregistrării, să primească un e-mail de confirmare înaintea începerii cursului.

Cursanţii trebuie să facă parte din grupul ţintă al proiectului, şi anume să fie tineri şomeri cu calificări academice sau persoane care lucrează pe posturi sub nivelul lor de calificare, sunt interesaţi să promoveze la locul de muncă şi vor să-şi perfecţioneze abilităţile de dezvoltare personală şi profesională.

Mai multe detalii privind acest curs de formare pot fi obţinute de la Serviciul Dezvoltare, tel./ fax: 0342/108.001, e-mail: programe@adrmuntenia.ro, persoană de contact: Otilia RADU – expert Serviciul Dezvoltare.

 

Notă

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.