Acum ne puteți găsi și pe

Prezentarea proiectului Working4Talent, pentru atragerea şi reţinerea în Sud Muntenia a personalului înalt calificat

dsc_0111-1417179841.jpg

ADR Sud Muntenia a organizat joi, 27 noiembrie, la sediul Agenţiei, un eveniment de diseminare a rezultatelor proiectului Working4Talent - „Politici de ocupare pentru atragerea persoanelor înalt calificate şi crearea de oportunităţi mai bune de locuri de muncă”, finanţat de Comisia Europeană, prin intermediul programului INTERREG IV C. Proiectul este implementat de un consorţiu de 10 parteneri care provin din diferite ţări (Spania, Irlanda, Norvegia, Italia, Republica Cehă, Ungaria, România, Lituania şi Letonia).

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă elaborarea unui mecanism care să faciliteze schimbul de informaţii şi de experienţă între regiunile şi oraşele partenere în proiect, în legătură cu atragerea şi păstrarea persoanelor talentate, în special în domenii precum cercetarea şi inovarea.

De asemenea, proiectul Working4Talent constă în îmbunătăţirea politicilor locale şi regionale, precum şi a programelor de acţiune, pentru a genera noi locuri de muncă pentru persoanele cu înaltă calificare şi pentru a îmbunătăţi cunoştinţele autorităţilor de la nivel local şi regional, cu privire la o piaţă a muncii conectată la fluxurile de inovare.

Reuniunea organizată de ADR a avut ca obiectiv prezentarea proiectului şi a rezultatelor acestuia către factorii de decizie de la nivel regional, în vederea atragerii şi reţinerii în regiune a personalului înalt calificat. Totodată, au fost prezentate Politica de recomandare realizată de Agenţie, ce va încorpora lecţiile învăţate şi va trasa liniile directoare pentru viitoarele politici, precum şi Planul de implementare, care stabileşte strategiile ce ar trebui puse în aplicare în regiunea fiecărui partener, prin care ADR Sud Muntenia a evidenţiat faptul că va promova antreprenoriatul bazat pe cunoaştere prin intermediul proiectului PROSME şi al Strategiei de specializare inteligentă a regiunii Sud Muntenia.

Notă

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.