Acum ne puteți găsi și pe

Primele două ghiduri specifice pentru POR 2014 – 2020, lansate în consultare publică!

Vineri, 31 iulie, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, a lansat primele două Ghiduri specifice în consultare publică pentru POR 2014 – 2020!
Este vorba despre ghidul specific pentru Prioritatea de investiţie 2.1, intitulat Ghidul Solicitantului. Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 2 „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiţie 2.1 „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” – Apelul de proiecte 2.1.A. – Microîntreprinderi şi ghidul specific pentru Prioritatea de investiţie 6.1, intitulat Ghidul Solicitantului. Condiţii specifice de accesare a fondurilor in cadrul Axei 6 „Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională”, Prioritatea de investiţie 6.1 „Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”.
Eventualele observaţii sau comentarii la cele două ghiduri pot fi transmise la adresa de e-mail: info@mdrap.ro, până în data de 31 august a.c., ora 16:00.
Ghidurile specifice pentru priorităţile 2.1 şi 6.1 sunt destinate potenţialilor solicitanţi pentru respectivele priorităţi de investiţii, indiferent de apelurile de proiecte, versiunile finale urmând să fie publicate la finalizarea procesului de consultare publică.
În utilizarea Ghidului specific, prevederile sale se vor completa, acolo unde este cazul, cu prevederile Ghidului general al POR 2014 - 2020, intitulat „Ghidul solicitantului – Condiţii generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014 – 2020”.
Cele două ghiduri pot fi consultate pe website-ul nostru – www.adrmuntenia.ro, secţiunea Planificare regională şi parteneriate > Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, link: 
http://www.adrmuntenia.ro/static/832/programul-operational-regional-2014--2020.html.  

Notă

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.