Acum ne puteți găsi și pe

Reuniunea Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia - 27 septembrie 2017

Miercuri, 27 septembrie 2017, membrii Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud - Muntenia se reunesc în sedinţă ordinară.

ORDINEA DE ZI
a şedinţei ordinare a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud - Muntenia

Data: 27 septembrie 2017, ora 11.00
Locaţia: Consiliul Judeţean Argeş (sala de şedinţe) - Piaţa Vasile Milea, nr. 1, municipiul Piteşti, judeţul Argeş

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie „Construire sediu ADR Sud - Muntenia - Corp B”.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei aferente contribuţiei proprii a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud - Muntenia în cadrul proiectului „Social Green - Politici regionale pentru locuinţe sociale ecologice” finanţat de către Programul lnterreg Europe.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei aferente contribuţiei proprii a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud - Muntenia în cadrul proiectului „PROSME - Promovarea IMM-urilor din România prin intermediul reţelei Enterprise Europe Network” proiect finanţat de Programul pentru Competitivitatea Întreprinderilor şi pentru IMM-uri (Cosme).
 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud - Muntenia pe anul 2017.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.
 6. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui şi a vicepreşedintelui Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud - Muntenia.
 7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Regiunii de Dezvoltare Sud Muntenia în Comitetul de Monitorizare a Programului Operaţional Regional 2014 - 2020.
 8. Proiect de hotărâre privind avizarea aderării ADR Sud - Muntenia la Protocolul de colaborare „Respect pentru valorile naţionale!” încheiat între Consiliul Judeţean Argeş, Centrul Cultural Judeţean Argeş, Academia Română - Secţia de Arte, Arhitectură şi Audiovizual şi DACIN SARA.
 9. Diverse.
 10. Proiect de hotărâre privind completarea normativelor de cheltuieli pentru Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.
 11. lnformări:

  A. Informare privind stadiul Programului Operaţional Regional 2014 - 2020 în Regiunea de Dezvoltare Sud - Muntenia.

  Dr jr. Alexandru OPREA
  Preşedinte CpDR Sud - Muntenia

Notă

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.