Acum ne puteți găsi și pe

Reuniunea Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia

Miercuri, 12 aprilie 2017, membrii Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia se reunesc în sedinţă ordinară.

ORDINEA DE ZI

a şedinţei ordinare a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud - Muntenia

 Data:  12 aprilie 2017, ora 11,00

Locaţia:  Consiliul Judeţean Argeş (sala de şedinţe)

Municipiul Piteşti, Piaţa Vasile Milea, nr. 1, judeţul Argeş

 Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de activitate al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia şi execuţia bugetară pentru anul 2016.

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea  regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.
  2. Proiect de hotărâre privind completarea organigramei şi a statului de funcţii ale Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia  pentru anul 2017.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului Colectiv de Muncă pentru anul 2017 încheiat între Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în calitate de angajator şi Sindicatul Sud Muntenia.
  4. Proiect  de  hotărâre  privind  rectificarea  bugetului de venituri şi cheltuieli pentru organizarea şi funcţionarea Agenţiei  pentru  Dezvoltare Regională Sud Muntenia, pe anul 2017.  
  5. Proiect de hotarare privind aprobarea sumei aferente contribuţiei proprii a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în cadrul proiectului “ClusterFY - Dezvoltarea Clusterelor prin cooperare inter-regională şi integrare în lanţurile internaţionale de valori” finanţat de către Programul Interreg Europe.
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei aferente contribuţiei proprii a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în cadrul proiectului “SENSES - Consolidarea antreprenoriatului social prin adoptarea Practicilor de responsabilitate socială corporativă în dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor antreprenoriale  în regiunea Dunării” finanţat de către Programul Transnational Dunărea, apel 1.
  7. Suplimentar pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentului Cadru pentru Strategia de Cercetare şi Inovare Regională pentru Specializare Inteligentă  
  8. Diverse

  Informări:

 Informare  privind  situaţia depunerii proiectelor  finanţate  prin  Programul Operaţional Regional  2014 – 2020.

 

Dr jr.  Alexandru OPREA

Preşedinte CpDR Sud - Muntenia

 

Notă

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.