Acum ne puteți găsi și pe

S-au depus documentele programatice pentru dezvoltarea urbană a Municipiilor reședință de județ din Sud Muntenia, prin POR

Municipiile reședință de județ din regiunea Sud Muntenia au intrat în prima etapă a procesului de accesare a fondurilor nerambursabile din cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, pentru dezvoltarea urbană durabilă!

Astfel, până la termenul limită – 31 octombrie a.c., cele șapte Unități administrativ-teritoriale ale municipiilor reședință de județ de la nivelul regiunii noastre au depus la sediul ADR Sud Muntenia, Strategiile Integrate de Dezvoltare Urbană și Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă. Aceste documente de programare necesare pentru depunerea de proiecte de investiții în cadrul Axei prioritare 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile” au intrat în procesul de evaluare a conformității administrative și a eligibilității. Serviciul Evaluare, selecție și contractare POR va verifica aceste documente strategice în termen de 30 de zile calendaristice. După finalizarea acestei etape, Autoritățile urbane, constituite la nivelul municipiilor reședință de județ, vor lansa apelul de fișe de proiecte pentru Axa prioritară 4. Ținând seama de numărul mare de idei de proiecte rezultate din Strategiile integrate de dezvoltare urbană, inclusiv din Planurile de mobilitate urbană durabilă, Autoritățile urbane de la nivelul regiunii Sud Muntenia vor selecta cele mai importante idei de proiecte, în funcție de obiectivele specifice urmărite. 

Reamintim că prin Axa prioritară 4 „Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile” din cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, regiunea noastră dispune de fonduri nerambursabile de 201,09 milioane de lei, distribuite astfel: pentru mobilitatea urbană (P. I. 4.1) – 163,33 milioane de euro, pentru revitalizarea urbană (P.I. 4.2) – 18,15 milioane de euro, pentru regenerarea comunităților defavorizate (P.I. 4.3) – 8,53 milioane de euro, pentru educație (P.I. 4.4) – 11,09 milioane de euro.

Municipiile reședință de județ din Sud Muntenia și-au stabilit, în cadrul unui proces de negociere, obiectivele de investiții, pe care le vor derula cu ajutorul fondurilor nerambursabile alocate prin Axa prioritară 4, astfel:

Regiunea Sud Muntenia Total alocare O.S. 4.1 - Economie cu emisii reduse de carbon O.S. 4.2 - Conservarea şi protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor O.S. 4.3 - Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei şi a discriminării O.S. 4.4 - Infrastructură educaţională (creşe şi grădiniţe) O.S. 4.5 - Infrastructură educaţională (licee tehnologice şi şcoli profesionale)
(mil. EUR) (mil. EUR) (mil. EUR) (mil. EUR) (mil. EUR) (mil. EUR)
201,0900 163,3253 18,1383 8,5262 7,5007 3,5995
Alexandria 21,3414 17,0705 1,9250 0,9049 0,7960 0,6450
Călăraşi 24,7097 20,0692 2,2288 1,0477 0,9217 0,4423
Giurgiu 23,6238 16,4295 6,1623 0,4498 0,5822 0
Piteşti 37,7503 30,6200 3,3736 1,6006 0,9000 1,2561
Ploieşti 45,3917 38,4193 0 4,0232 1,6931 1,2561
Slobozia 21,4118 18,9000 1,1118 0,5000 0,9000 0
Târgovişte 26,8613 21,8168 3,3368 0 1,7077 0
TOTAL: 163,3253 18,1383 8,5262 7,5007 3,5995

Detalii despre stadiul implementării Axei prioritare 4 puteți afla accesând website-ul Agenției dedicat implementării POR – regio.adrmuntenia.ro sau contactând direct Serviciul Dezvoltare Urbană, e-mail: dezvoltare.urbană@adrmuntenia.ro, tel.: 0733/300.056 – persoană de contact: Cozia Roxana GEORGESCU, șef Serviciu.

Notă

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.