Acum ne puteți găsi și pe

Seminar de informare pentru consolidarea iniţiativelor teritoriale integrate la nivelul regiunii Sud Muntenia

bun-1426501737.jpg

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a organizat, în perioada 10 - 11 martie, la Sinaia, un seminar de informare în cadrul proiectului „Consolidarea iniţiativelor teritoriale integrate la nivelul regiunii Sud Muntenia, prin organizarea unui seminar pentru factorii de decizie şi instituţiile responsabile din regiune”, cofinanţat cu fonduri FEDR, prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2007 - 2013, Axa prioritară 1, în cadrul proiectului „Facilitatea de Asistenţă Tehnică”.

Seminarul s-a derulat sub forma unui schimb de experienţă, ce a avut ca scop îmbunătăţirea procesului de planificare pentru perioada 2014 - 2020, prin prezentarea iniţiativelor teritoriale de succes ale regiunilor de convergenţă, care ar putea fi utilizate ca modele de către regiunea Sud Muntenia. În cele două zile s-au organizat grupuri de lucru pentru cei peste 70 de participanţi, în care au fost prezentate repere teoretice, mecanisme de implementare, exemple concrete de iniţiative locale de dezvoltare economică şi socială, precum şi exemple de bune practici în vederea îmbunătăţirii procesului de planificare pentru perioada 2014 - 2020.

Grupurile de lucru au vizat următoarele tematici: cadrul de programare pentru fondurile UE şi Programele Operaţionale valabile pentru perioada 2014 - 2020, noile concepte europene pentru dezvoltarea teritorială – dezvoltarea urbană durabilă, dezvoltarea locală plasată sub semnul comunităţii locale şi investiţiile teritoriale integrate – şi mecanismele comunitare de cooperare macro-regională – INTERREG EUROPE, CBC România - Bulgaria şi SUERD. Coodonarea fondurilor nerambursabile va ţine seama de lecţiile învăţate în perioada 2007 – 2013 şi va urmări eficientizarea procesului de implementare şi reducerea problemelor administrative. Totodată, concentrarea tematică a fondurilor va asigura obţinerea unui impact semnificativ al investiţiilor, respectiv continuitatea intervenţiilor sustenabile din actuala perioadă de programare.

Pentru perioada 2014 - 2020, România va avea la dispoziţie aproximativ 39,887 miliarde de euro fonduri europene, dintre care 21,8 miliarde de euro fonduri structurale şi de coeziune.

Proiectul „Consolidarea iniţiativelor teritoriale integrate de la nivelul regiunii Sud Muntenia, prin organizarea unui seminar pentru factorii de decizie şi instituţiile responsabile din regiune” vizează sprijinirea autorităţilor publice locale, în vederea asigurării unui proces eficient şi eficace de planificare regională, care să ţină cont de vectorii tematici şi priorităţile Strategiei Europa 2020. Contractul se derulează pe perioadă de 8 săptămâni, până în data de 20 martie 2015, şi constă în prestarea de servicii pentru sprijinirea autorităţilor publice locale, în vederea îmbunătăţirii cadrului de planificare şi programare financiară. Obiectivul specific al proiectului îl constituie organizarea unui seminar pentru diseminarea politicilor de succes din Statele Membre ale Uniunii Europene, în domeniul dezvoltării urbane, rurale şi ale Programelor Operaţionale, care ar putea fi utilizate ca modele de către regiunea Sud Muntenia, precum şi de celelalte regiuni de dezvoltare din România.

Toate materialele prezentate în cadrul seminarului pot fi consultate pe site-ul Agenţiei, www.adrmuntenia.ro, secţiunea Bibliotecă – Documente utile, link: http://www.adrmuntenia.ro/documente/66/documente-utile.html.

Notă

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.