Acum ne puteți găsi și pe

Seminarul de promovare a oportunității de accesare a 40 de mii de euro nerambursabili pentru înființarea unei afaceri, prin „Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia”

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de partener al proiectului „Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia”, a organizat la Alexandria seminarul de informare privind cursurile de formare antreprenorială destinate persoanele fizice care intenționează să înființeze o afacere non-agricolă în zona urbană și au reședința sau domiciliul în regiunea noastră.

La acest eveniment, care face parte din sesiunea de promovare a proiectului „Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia”, au participat peste 30 de persoane. Cu această ocazie, au fost prezentate principalele activități ce vor fi derulate în cadrul proiectului finanțat prin Programului Operațional Capital Uman, precum și oportunitățile de formare antreprenorială, ce vor fi oferite gratuit prin organizarea a 14 sesiuni de cursuri de dobândire a competențelor antreprenoriale, în cadrul fiecărui județ al regiunii Sud Muntenia.

Noul program de formare vizează susținerea dezvoltării spiritului antreprenorial la nivelul regiunii noastre, prin îmbunătățirea competențelor antreprenoriale pentru un număr de minimum 336 de persoane fizice: 236 de șomeri și persoane inactive și 100 de angajați (inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă).

Toți membrii grupului țintă vor beneficia de formare antreprenorială, devenind astfel capabili să întocmească planuri de afaceri. Competențele dobândite de aceștia vor fi certificate ANC. Pentru stimularea implicării grupului țintă, în cadrul fiecărui stagiu de curs va fi organizat câte un concurs cu premii în bani.

Motivația principală o va reprezenta posibilitatea accesării ajutorului de minimis (în valoare de maxim 40.000 de euro), care le va permite punerea în practică a ideii de afacere. În acest sens, va fi lansată o competiție de planuri de afaceri, după organizarea celor 14 cursuri de dobândire a competențelor antreprenoriale, în cadrul căreia vor fi evaluate și selectate minimum 42 de planuri de afaceri ce vor beneficia de acest ajutor de minimis.

Persoanele selectate în vederea acordării ajutorului de minimis vor participa ulterior la stagii de practică în întreprinderi reale, în scopul dobândirii de abilități practice în domeniul în care vor demara noua afacere, vor beneficia de consiliere, consultanță, mentorat în scopul consolidării și punerii în aplicare a planului de afaceri și vor fi sprijinite în vederea înființării afacerilor. Funcționarea și dezvoltarea afacerilor finanțate va fi monitorizată permanent, inclusiv în perioada de sustenabilitate, pentru a minimiza riscul de eșec al acestora, precum și pentru a asigura dezvoltarea afacerilor, nu doar supraviețuirea pe piață.

Reamintim că Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia implementează proiectul „Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia”, alături de Asociația „Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România”, care este liderul de proiect.

Detalii despre acest program, precum și despre proiectul „Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia” aflați pe website-ul Agenției – www.adrmuntenia.ro, secțiunea Proiecte, link: https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-start-pentru-afacerea-ta/static/1025, precum și pe pagina de Facebook a proiectului - https://www.facebook.com/startpentruafacereata/.

Persoanele care îndeplinesc condițiile de eligibilitate și doresc să se înscrie la activitățile proiectului sunt invitate să-și depună candidaturile cât mai curând posibil.

Datele de contact ale birourilor județene de recrutare de la nivelul ADR Sud Muntenia sunt următoarele:

Nr. crt.

Județ

Adresă birouri județene de recrutare

Date de contact
Expert grup țintă

1

Călărași

ADR SM -  Călărași - Str. General Constantin Pantazi, nr. 7A, mun.  Călărași, jud. Călărași

Andreea ROGOZEA
Tel.: 0242/331.769
E-mail: programe@adrmuntenia.ro

2

Argeș

ADR SM -  Argeș - Piața Vasile Milea, nr. 1, mun. Pitești, jud. Argeș

Larisa PETRE
Tel.: 0746/054.405
E-mail: programe@adrmuntenia.ro

3

Giurgiu

ADR SM - Giurgiu - B-dul Mihai Viteazul, nr. 4, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu

Andreea DOGARU
0725/723.804
E-mail: programe@adrmuntenia.ro

4

Dâmbovița

ADR SM - Dâmbovița - B-dul Independenței, nr. 1, mun. Târgoviște, jud.  Dâmbovița

Mirabela ANCHIDIN
0345/100.018; 0722/111.744
E-mail: programe@adrmuntenia.ro

5

Ialomița

ADR SM -  Ialomița - Piața Revoluției, nr. 1, mun. Slobozia, jud. Ialomița

Florina RĂȘCANU
Tel.: 0725/723.805
E-mail: programe@adrmuntenia.ro

6

Teleorman

ADR SM - Teleorman - Str. Dunării, nr. 178, mun. Alexandria, jud. Teleorman

Mădălina GURUIANU
0347/101.000
E-mail: programe@adrmuntenia.ro

7

Prahova

ADR SM -  Prahova - Str. Republicii, nr. 2-4, mun. Ploiești, jud. Prahova

Andrei DURAN
Tel.: 0723/905.612
E-mail: programe@adrmuntenia.ro

Notă

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.